Korporatiboa

Iraola Arteta sektorearen buruan dago eta egun, Nafarroan itxitako eremuak irekitzen eta buxadurak askatzen lehena da.

Proiektua aitzindaria da, duela 50 urte sortu zen hondakinen kudeaketaren gaineko ikuspegi jasangarriari esker, eta gaur egun oraindik ere, Antonio Artetaren, fundatzailea eta zuzendaria, balioak egitasmoaren oinarriak izaten segitzen dute. Berrikuntza teknologikoak, baliabideen egokitasuna eta langileen formazioa enpresaren zigilua dira eta ingurugiroaren alde egiteko birziklatzeko jarrera aktiboa du.

Gure jarduera profesionalean denboraren eta materialen kudeaketa bikaina egiten dugu, gure lanean erabakiak era bipil batean hartzen ditugu eta oso eraginkorrak gara. Ez ditugu zereginak luzatzen, ez gara horren aldekoak, guk ezarritako epeak betetzen ditugu eta gure eskura dagoen baliabide bakoitzari erabilpen efikazena ematen diogu. Horri guztiarekin batera, eta gure egituraren sendotasunari esker, Nafarroako industria-enpresarik handien beharrei erantzuteko gai gara. Gurea ezin hobeto zuzendutako estrategia sistema bat da, horrela, gure zerbitzuaren baitan baliabideen kudeaketa eta pertsonen arreta perfektua dugu.

IRAOLA ARTETA, 24 orduko prestasuna, urteko 365 orduak.

Presiopeko urarekin egindako urgabetzeak eta garbiketak, zisternadun garraioak.

Deitu 948 23 13 57 telefonora.