Igerilekuetako garbiketak eta mantenu-lanak

Igerilekuen prestaketa lanak egiten ditugu, esparru osoan egin beharreko mantenuaz arduratzen gara kanalizazioak eginez, eta garai bakoitzaren hasieran azpiegiturak moldatzeko zeregin guztiak egiten ditugu ere bai.

Lanak egiten ditugu igerilekuetan eta hare irazkietan, putzuetan eta bereizgailuetan.

Presiopeko ura jartzen dugu paretetan eta lurzoruan eta txertatutako gaiak kanporatzeko produktu ekologikoen inpregnazioaren bidez, materia organiko guztiak edo bestelako hondakinak garbitzea lortzen dugu. Kanporatutako gaiak araztegira garraiatuko dira era egokian gerora. Lan horren ondorioz, igerilekuak bikain prestaturik daude erabilera egoki eta seguru bat egiteko, osasunarentzat eta ingurugiroarentzat.

Batzuetan, gure zerbitzuak ematen ditugu ez ohiko garbiketetarako, naturako muturreko gertakarietan, kasu.

IRAOLA ARTETA, 24 orduko prestasuna, urteko 365 orduak.

Presiopeko urarekin egindako urgabetzeak eta garbiketak, zisternadun garraioak.

Deitu 948 23 13 57 telefonora.