Harremanetarako: Iraola Arteta buxaduren eta eremu itxien irekierak Nafarroan

  Izen-abizenak*

  Enpresa*

  Posta elektronikoaren helbidea*

  Telefonoa

  Oharrak

  Datu pertsonalen erabilera eta datu horien zirkulazioari begira pertsona fisikoen babesa ziurtatzeko EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO EB 2016/679 ERREGELAMENDUA, 2016ko apirilaren 27koa, eta aldi berean 95/46CE (RGPD) Zuzentaraua baliogabetzen duena, betez, erabiltzaileari jakinarazi zaio, eta baimena eman du, haren datuak Iraola Artetaren ardurapeko fitxategi batean gordetzeko, kontratatutako programak burura eraman ahal izateko, eskatutako produktu eta zerbitzuen inguruko informazioa helarazteko, eta horien inguruko merkatu-jakinarazpenak igortzeko. Informazioa eman diogu, halaber, haren eskubideen inguruan, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko eta datuen eramangarritasunaren eskubideak baititu, eta egikaritu ahal izanen baititu gunean. Emandako datu pertsonalak ez dira emanen ez eta komunikatuko ere, gordetzeko helburuz ere ez, hirugarren pertsonei.

  Webgune hau reCAPTCHA-k babesten du eta Google-ren pribatutasun-gidalerroak eta zerbitzu-baldintzak aplikatzen dira.

  Konponbideak Nafarroan buxadurak eta eremu itxiak irekitzeko, garbiketak presiopeko urarekin eta garraioak zisternan.

   

  Helbidea
  Industrialdea, A k., 16. nabea
  31192 Mutiloa Beiti, Nafarroa 

  Telefonoa
  948 231 357

  Emaila

  IRAOLA ARTETA, 24 orduko prestasuna, urteko 365 orduak.

  Presiopeko urarekin egindako urgabetzeak eta garbiketak, zisternadun garraioak.

  Deitu 948 23 13 57 telefonora.