Nafarroako araztegi eta hobi septikoen garbiketa

Araztegi handietako garbiketa-lanetan, gure eginbeharra arazketa prozesu osoaren hondakinak kanporatzea da, bahearen garbiketa lehenengo zeregina da eta gero, ponpaketa, dekantatze-ontzia, lohien lodigarrien ponpaketa eta biltegiak.

Araztegien garbiketaren kontzeptuak bere baitan hartzen ditu dimentsio txikiko eremuak, putzu septikoak adibidez, eta hein erdikoak ere, Imhoffak kasu. Guzti horietan, jarraitutako prozesuak antzekoa dira, egituraren beheko aldean geratzen ohi diren flotagarriak eta solidoak kanporatzen dira eta gero, arazketa egiten da. Aipatutako maniobrak bukatzerakoan, garbiketa prozesutik eratorritako hondakin guzti-guztiak tratamendu gune egokietara bideratzen dira birziklatzeko eta bizitza berri bat izateko.

Zerbitzua erresistentzia eta fidagarritasun altuko ekipamendu teknikoekin gauzatzen dugu eta dena langile adituen eta trebeen zaintzapean dago beti. Argi dago baimen, ziurtagiri eta informe guztiak behar bezala betetzen ditugula. Horrela, A-tik, Z-tara, gure bezero guztiak ongi dakite eta ziur daude laguntza aditua, zorrotza eta ezin hobea jasotzen dutela.

IRAOLA ARTETA, 24 orduko prestasuna, urteko 365 orduak.

Presiopeko urarekin egindako urgabetzeak eta garbiketak, zisternadun garraioak.

Deitu 948 23 13 57 telefonora.